کاهش 2.5 درصدی ارزش چک های برگشتی

به گزارش وبلاگ لوئیس، اقتصاد نیوز: حدود 686 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 100 هزار میلیارد ریال در آبان ماه 98 در کل کشور برگشت داده شد کـه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 11 درصد افزایش و از نظر مبلغ 2.5 درصد کاهش نشان می دهد.

کاهش 2.5 درصدی ارزش چک های برگشتی

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایبِنا، براساس تازه ترین آمار بانک مرکزی بالغ بر 7 میلیون و 600 هزار فقره چک به ارزشی حدود 836 هـزار میلیارد ریال در آبان ماه 1398، در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 3.6 درصد افزایش و از نظر مبلغ یک درصد کاهش نشان می دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود 2 میلیون و 500 هزار فقره چک به ارزشی حدود 433 هـزار میلیارد ریال مبادله شد. در آبان ماه امسال 50.9 درصد از تعداد چک های مبادله ای کل کشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی مبادله شده که به ترتیب با 23.8 درصد، 10 درصد و 8.1 درصد بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند. همچنین 64.3 درصد از ارزش چک های فوق در سه استان تهران (51.8 درصد)، اصفهان (6.3 درصد) و خراسان رضوی (6.2 درصد) مبادله شده اسـت که بیشترین سـهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند.

چک های وصولی

بالغ بر 6 میلیون و 900 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 735 هزار میلیارد ریال در آبان ماه 1398 در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 2.9 درصد افزایش و از نظر مبلغ 0.8 درصـد کاهش نشان می دهد. در ماه مورد آنالیز در کل کشور 91 درصد از کل تعداد چک های مبادله ای و 88 درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای وصول شد. در آبان ماه 1398، در استان تهران حدود دو میلیون و 300 هزار فقره چک به ارزشی حدود 387 هزار میلیارد ریال وصول شد.

در ماه مورد آنالیز در استان تهران از نظر تعداد 91.5 درصد و از نظر ارزش 89.3 درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای وصول شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان های کشور، بیش ترین نسبت تعداد چک های وصـولی به کل چک های مبادله ای در استان، به ترتیب به استان های گیلان (93.5 درصد)، یزد (92.2 درصد) و البرز (91.9 درصد) اختصاص یافته و استان های کهگیلویه و بویراحمد (82.9 درصد)، چهار محال و بختیاری (87 درصد) و خراسان شـمالی (87.1 درصد) پایین ترین نسبت تعداد چک های وصولی به کل چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

در ماه مورد آنالیز در بین سایر استان های کشور، بیشترین نسبت ارزش چک های وصولی به کل ارزش چـک های مبادله ای در استان به ترتیب به استان های گیلان (91 درصد)، البرز و کرمانشاه (هرکدام 89 درصد) و زنجان (88.4 درصد) اختصاص یافته و اسـتان های خراسان جنوبی (79.5 درصد)، کرمان (80.6 درصد) و خراسان شمالی (82.3 درصد) کمترین نسـبت ارزش چک های وصولی به کل ارزش چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

چک های برگشتی

حدود 686 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 100 هزار میلیارد ریال در آبان ماه 1398 در کل کشور برگشت داده شده کـه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد 11 درصد افزایش و از نظر مبلغ 2.5 درصد کاهش نشان می دهد. در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود 213 هزار فقره چک بـه ارزشـی بالغ بر 46 هزار میلیارد ریال برگشت داده شد. در ماه مورد آنالیز در کل کشور 9 درصد از کل تعداد چک های مبادله ای و 12 درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای برگشت داده شده است.

در ماه مورد آنالیز در استان تهران 8.5 درصد از کل تعداد چک های مبادله ای و 10.7 درصد از کل مبلغ چک های مبادله ای برگشت داده شده است. در ماه مذکور در بین سایر استان های کشور، بیش ترین نسبت تعداد چک های برگشتی به کل چک های مبادله ای در استان، به ترتیب به استان های کهگیلویه و بویراحمد (17.1 درصد)، چهارمحال و بختیاری (13 درصد) و خراسان شمالی (12.9 درصد) اختصاص یافته است و استان های گیلان (6.5 درصد)، یزد (7.8 درصد) و البرز (8.1 درصد) پایین ترین نسبت تعداد چک های برگشتی به کل تعداد چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

در ماه مورد آنالیز در بین سایر استان های کشور، بیش ترین نسـبت ارزش چک های برگشـتی به کل ارزش چک های مبادله شده در استان به ترتیب به استان های خراسان جنوبی (20.5 درصد)، کرمان (19.4 درصد) و خراسان شمالی (17.7 درصد) اختصاص یافته و استان های گیلان (8.9 درصد)، البرز و کرمانشاه (هر کدام 11 درصد) و زنجان (11.6 درصد) کمترین نسبت ارزش چک های برگشتی به کل ارزش چک های مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.

چک های برگشتی به تفکیک علل

در آبانماه 1398، در کل کشور معادل 660 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 95 هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در کل کشور از نظر تعـداد 96.2 درصد و از نظر ارزش 95.1 درصد از کل چک های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است. در ماه مورد آنالیز در استان تهران بالغ بر 201 هـزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 43 هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. در واقع در استان تهران از نظر تعداد 94.6 درصد و از نظر مبلغ 93.8 درصد از کل چک های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

منبع: اقتصادنیوز

به "کاهش 2.5 درصدی ارزش چک های برگشتی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "کاهش 2.5 درصدی ارزش چک های برگشتی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید